Ανακαίνιση διαμερίσματος – Ηλιούπολη, Αττική

Σχεδιασμός: Θανάσης Χαΐρης
Project: Κατοικία
Τύπος: Ανακαίνιση
Τοποθεσία: Ηλιούπολη, Αττική
Έτος: 2020

Η μελέτη αφορά την ανακαίνιση διαμερίσματος πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, Αττικής. Ζητούμενο της μελέτης είναι αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του διαμερίσματος τόσο σε επίπεδο λειτουργείας όσο και αισθητικής. Οι χώροι αναδιαμορφώνονται μέσω μικρών επεμβάσεων στην αρχική διαρρύθμιση ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονοι χώροι διαβίωσης με γνώμονα πάντα τα αισθητικά κριτήρια των πελατών. Κατά την μελέτη σχεδιάστηκαν λεπτομερώς το σύνολο του σταθερού εξοπλισμού και επιλέχθηκαν όλοι οι χρωματισμοί, οι υφές και τα έπιπλα. Βασικά στοιχεία της σύνθεσης είναι οι λιτές σχεδιαστικές γραμμές και ο συνδυασμός ανοιχτών και σκούρων υφών στο σύνολο των χώρων παρέμβασης. Τέλος ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην μελέτη φωτισμού και την επιλογή των φωτιστικών σωμάτων ώστε να ολοκληρωθεί και αναδειχθεί συνολικά η αισθητική των χώρων.

Drawings

orthographic drawing apartment renovationorthographic drawing apartment renovation
orthographic drawing apartment renovationorthographic drawing apartment renovation

Related Works