Ανακαίνιση Τεχνικού Γραφείου – Καναλάκι, Πρέβεζα

Σχεδιασμός: Θανάσης Χαΐρης
Project: Γραφεία
Τύπος: Ανακαίνιση
Τοποθεσία: Καναλάκι, Πρέβεζα
Έτος: 2021

Η μελέτη αφορά την ανακαίνιση χώρου τεχνικού γραφείου στο Καναλάκι Πρέβεζας. Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ευχάριστου επαγγελματικού χώρου, τόσο για τις ανάγκες εργασίας όσο και για την υποδοχή πελατών. Στον πρώτο χώρο του γραφείου τοποθετήται μια θέση εργασίας καθώς και ένας μικρός χώρος αναμονής. Στον δεύτερο χώρο βρίσκεται η κύρια θέση εργασίας, καθώς και ο χώρος συναντήσεων και παρουσιάσεων. Τέλος στο πίσω μέρος τοποθετούνται όλοι οι βοηθητικοί χώροι (άρχειο, αποθήκη και λουτρό). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην μελέτη φωτισμού, ώστε να εξηπυρετούνται πλήρως οι ανάγκες φωτιμού των γραφείων, καθ΄όλη την διαρκεία της ημέρας.

Χώρος υποδοχής:

Drawings

Office renovation PlansOffice renovation Plans
Office renovation PlansOffice renovation Plans

Related Works