Συγκρότημα διαμερισμάτων – Πάτρα, Αχαΐα

Σχεδιασμός: Θανάσης Χαΐρης, Κοτσαλίδης Κώστας
Project: Κατοικίες
Τύπος: Αποπεράτωση
Τοποθεσία: Πάτρα, Αχαΐα
Έτος: 2021

Η μελέτη αφορά την αποπεράτωση συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Πάτρα. Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια διαμερισμάτων στα οποία κατά την ανάληψη της μελέτης είχαν ολοκληρωθεί, ο φέροντας οργανισμός και οι εξωτερικές τοιχοποιίες. Σκοπός της μελέτης είναι η ανανέωση των όψεων των κτιρίων, ο σχεδιασμός των εισόδων και η μελέτη του περιβάλλοντα χώρου. Βασικό στοιχείο της μελέτης αποτέλεσε επίσης η μελέτη φωτισμού των όψεων και του περιβάλλοντα χώρου ώστε να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συγκρότημα και κατά τις νυχτερινές ώρες. Μεταλλικά σκίαστρα, ξύλινα στοιχεία, γυαλί και σοβάς είναι τα κύρια υλικά διαμόρφωσης των όψεων, ενώ σημειακές επενδύσεις από πέτρα και μάρμαρο τονίζουν συγκεκριμένα σημεία του κτιρίου όπως οι κεντρικές είσοδοι. Τέλος οι φυτεύσεις τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στις όψεις των κτιρίων καθώς και οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου ολοκληρώνουν την αρχιτεκτονική σύνθεση.

Related Works